Óvodai beiratkozás 2018

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

Értesítjük a szülőket, hogy Tordas Község Önkormányzata képviselő–testülete a 19./2018.(02.27.) önkormányzati határozata alapján

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA:

2018. április 23-án 8.00 órától 16.00 óráig,

2018. április 24-én 8.00 órától 13.00 óráig, illetve

2018. április 25-én 13.00 órától 17.00 óráig.

Helye: Tordasi Mesevár Óvoda
/Tordas, Szabadság út 134./

1.  Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási területe.

2.  A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a.       a gyermek születési anyakönyvi kivonata

b.      a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

c.       a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

d.      a gyermek TAJ kártyája

e.       a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

f.       nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

g.      kitöltött jelentkezési lap, mely letölthető:

 

oooldal1 oldal2 oldal3

3. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Felvehető az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Azon gyermek, aki ezen felül a 2018/2019 nevelési év során tölti be a 3. életévét előjegyzésbe kerül.

4. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.

5. A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

6. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig.

7. A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Tordas Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket!

    

Milichovszkiné Szalai Ilona

          óvodavezető

 

Nyári nyitvatartás 2018

Kisbíró 2018 február

Bizony rövidre sikeredett az idén a farsangi időszak, nyúlfarknyi idő jutott a mulatozásra. Ennek ellenére sok mindent csináltunk ez alatt az idő alatt. Mielőtt a farsangi mulatságra készültünk, megtartottuk januári egészséghetünket. Minden csoportban alaposan körbejárták ezt a témát.

A nyuszi csoportosok tablót készítettek egészséges és egészségre káros ételeket ábrázoló képekből, amiket kivágtak és felragasztottak nagy papírra. Csoportokat alkotva munkálkodtak. Belemélyedtek a vitaminok csodás világába. Mivel a szeretet sok mindenre képes, így meglátogatták egy csoporttársukat és mielőbbi gyógyulást kívántak neki.

A Katica csoportosok, ők a legkisebbek, gyümölcssalátát készítettek és sokat sétáltak. Az udvaron élvezték azt a csipetnyi téli varázslatot, hogy fehérbe borult a természet. Hóembert építettek és hó angyalt rajzoltak a hóba.

A Sünisek vitaminsalátája is remekre sikeredett ők is közösen készítették és jó étvággyal fogyasztották el. Sokat beszélgettek a testükről, a helyes testápolásról, a betegségek megelőzéséről.

A Csibe csoportosok vendégül látták Dr. Harbula Ildikót, aki az orvos munkájával ismertette meg a gyerekeket. Egészség füzetet készítettek és abba rajzoltak színeztek, és aki tett valamit az egészségéért pl.: gyalog jött óvodába az matricát kapott.

Az óvodát folyamatosan díszítettük a farsang jegyében. Farsangi mulatságunkat január 25-én tartottuk. Karneváli hangulat uralkodott ez idő alatt. Vidám kacagásoktól, jókedvtől, és zenebonától volt hangos az óvoda. A Medve hetünkön volt mackókiállítás, mackó hajtogatás, készült medvebarlang és fejdísz, só liszt gyurmából és kasírozással. Medve lesre is mentek a mesebeli erdőbe.  A sült mackó süti illata, messzire szállt. Medve napon Völgyi Boglárka minden csoportot játékos feladatok elé állította, melyet a gyermekek csapatokban oldottak meg. A versenyen mindenki gazdagodott ismeretekkel, a pocakja pedig finom Dörmi falatokkal. A Csibe és Nyuszi csoportosok meseelőadáson vett részt Martonvásáron, a Holle anyót és a Téli mesét nézték meg. Óvodánk Alapítványa nyomtatóval ajándékozta meg intézményünket. Köszönjük a felajánlást!

Nem feledkezünk meg a hidegben a madarakról sem. Sokat sétáltunk a friss levegőn és már nagyon várjuk a tavaszt.

Zelk Zoltán: Hóvirág

Jó, hogy látlak hóvirág,

megkérdezem Tőled,

mi hírt hoztál,

mit üzensz erdőnek, mezőnek?

Szedd a szárnyad szaporán,

vidd a hírt madárka,

útra kelt már a tavasz,

itt lesz nemsokára.

                                                                                                                     Milichovsziné

Pótfényképezés

 

Kedves Szülők!

 

A pótfotózás időpontja: 2018. február 26-a hétfő!

 

Ekkor készülnek el a betegség esetén elmaradt képek és a csoportképek!

 

Kérjük, hogy ezen a napon legyen itt a gyermekek fotózáshoz szükséges ruhája!

 

                                                           Köszönjük!

 

Adó 1% felajánlása 2018

szazlabu

Kérjük, támogassa óvodánk alapítványát adója 1%-val!

Százlábú Gyermektámogató Alapítvány

Az alapítvány bankszámlaszáma:

10403174-50526767-72571002 K&H Bank

Minden támogatást hálásan köszönünk!

 

2018 januári hírek

Galambos Bernadett

              Farsang

 

Farsangoljunk, gyerekek,

gyorsan, gyorsan keljetek!

Ugorjatok ki az ágyból,

víg maskarát vegyetek!

 

Táncoljunk és mulassunk,

böjtig meg sem nyughassunk!

Űzzük el a hideget,

táncoljuk el a telet!

 

 

A hosszú téli szünet után az óvodások ismét birtokba vették Mesevárat. Az apróságok izgatottan meséltek a szünidő pillanatairól, az ünnepi élményeikről.

Az új esztendő sok programot tartogat a gyerekeknek. Januárban készülünk az egészség hetére, a farsangra, a medve hétre.

Simonné Gergényi Gabriellának köszönjük a Csibe csoport karácsonyi készülődéséhez a felajánlott díszeket!

Kis óvodásaink nevében köszönettel várjuk az adó 1%-ának felajánlását az óvodánk alapítványi számlájára.

Az elmúlt időszakról írás helyett meséljenek egy kicsit a képek!

 

                                                                                                                               Bányai Rita

Fényképezés

Kedves Szülők!

2018. februárjában fényképezés lesz az óvodában.

Február 5. hétfő Nyuszi csoport

Február 7. szerda Katica csoport

Február 8. csütörtök Csibe csoport

Február 9. péntek Süni csoport

   

 

Farsang

Farsangi mulatságunkat 2018. január 25-én tartjuk! A szülők 9:00-ig tartózkodhatnak bent a csoportban.

Csoportonként a felvonulás kezdődik:

Csibe csoport 8:10

Süni csoport 8:25

Nyuszi csoport 8:40

Katica csoport 8:50

Köszönettel fogadunk finomságokat, innivalót, gyümölcsöt! Kívánunk mindenkinek jó szórakozást, vidám farsangot!

 

Gyermekvédelmi tájékoztató

A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI
RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS
TÜKRÉBEN

 

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja:

„A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal - , az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.”

„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.”

A Gyvt. 5. § n) pontja szerint pedig veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot,  amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A fentiek szerint deklarált gyermeki jogok sérelme esetén e meghatározás egyértelműen alkalmazható azokra a helyzetekre is, amikor a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó körülmények online környezetben merülnek fel. Így a gyermek veszélyeztetettsége esetén, ha az az információs ártalommal összefüggésben áll fenn, a gyermekjóléti szolgáltató és a gyámhatóság az általános szabályok szerint járhat el a gyermek védelme érdekében.

  Gyermekvédelmi jelzőrendszer

  A  magyar  gyermekvédelmi  rendszer  „első  lépcsője”  a   –  települési  szinten  működő      –  gyermekjóléti szolgáltató által koordinált működésű ún. jelzőrendszer, melynek a Gyvt. 17.  § (1) bekezdése értelmében részei

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,

- a köznevelési intézmények,

- a rendőrség,

- az ügyészség,

- a bíróság,

- a pártfogó felügyelői szolgálat,

- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

- a munkaügyi hatóság,

- a javítóintézet,

- a gyermekjogi képviselő,

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

- az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

Ezen intézmények és személyek – melyek körében a gyermekek legszélesebb körével való, legkiterjedtebb kapcsolatunk miatt különösen a köznevelési intézmények, a gyermekek napközbeni ellátását végző szolgáltatók (pl. bölcsőde, családi napközi) és az egészségügyi szolgáltatást nyújtók felelősségét tartjuk kiemelendőnek – kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen  jelzéssel  és  kezdeményezéssel  egyébként  bármely  állampolgár  és  a  gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

Megjegyzendő, hogy a jelzőrendszer 2016-2017 folyamán négyszintűvé alakult, melyből két szint 2016. január 1-jétől kialakításra került:

- Helyi szinten – a család- és gyermekjóléti szolgálat feladata a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szervezése, az együttműködési formák kialakítása, működtetése, dokumentálása. A feladatra nevesítve lett jelzőrendszeri felelős, aki a területről érkező jelzéseket heti rendszerességgel lejelenti a járási család- és gyermekjóléti központ jelzőrendszeri tanácsadója felé. Helyi szinten történik az esetkonferenciák szervezése, összehívása a járási szint jelzőrendszeri tanácsadója részvételével.

- Járási szinten – a család- és gyermekjóléti központ folyamatos szakmai hátteret  biztosít a települési szinten dolgozó családgondozóknak, jelzőrendszeri felelősöknek, fogadja jelzéseiket, problémáikat. A járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata a települési szintű jelzőrendszerek működésének segítése, szakmai támogatása. A település családgondozóinak, jelzőrendszeri felelőseinek jelzőrendszeri munkáját koordinálja,    feladata    a    településekre    szervezett    esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás szervezésében való részvétel, az azokon való részvétel.

2017. január 1-jétől továbbá:

- Megyei szinten - a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer keretében a helyi és járási szint mellett a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára is feladat került meghatározásra a jelzőrendszer jogszabályban meghatározott működésének elősegítése érdekében. A fővárosi és megyei kormányhivatal támogatást nyújt a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcsán létrejött problémák, nehézségek, kezeléséhez, a Gyvt. 17. §-ában meghatározott gyermekvédelmi észlelő- és jelző rendszer tagjainak, továbbá a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóknak.

- Országos szinten – Országos módszertani feladatellátás és országos gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése. Az állam fenntartói feladatainak ellátása körében gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működésének fejlesztéséről, mely tevékenység ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelöli ki. Feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésének országos szakmai támogatása, fejlesztése, képzések kidolgozása és megszervezése, szabályozási és módosítási javaslatok megfogalmazása az ágazati irányítás felé. A jelzőrendszeri működés támogatása és a gyermek veszélyeztetettségét jelző bejelentések fogadása érdekében 2017. január 1-től országosan egységes gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése került nevesítésre a Gyvt.-ben.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A fenti struktúra megléte mellett a veszélyeztetettséget észlelő személyek és szervek számára elsősorban a települési család- és gyermekjóléti szolgáltató, illetve a járási család- és gyermekjóléti központ felé történő jelzés megtétele javasolt a közvetlen elérhetőség okán.

A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. § (1)-(2) bekezdéseiből következően olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata – többek között – a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és  a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

Védelembe vétel

Amennyiben a fentiek szerinti feladatokat biztosító, önkéntesen igénybe vehető alapellátás a gyermek veszélyeztetettségét (a gyermek, ill. szülője együttműködésének hiányában) nem tudja megszüntetni – de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható –, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.

A védelembe vétel keretében a gyámhatóság a következő szabályokat írhatja elő a gyermek, ill. szülője számára, melyek több esetben az online környezetben előforduló veszélyeztetettség kezelésében is relevánsak lehetnek:

- kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, az Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást,

- kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet,

- kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat,

- kezdeményezi a háziorvosnál – súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál – a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát,

- intézkedik – az illetékes szervek bevonásával – a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről,

- magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében,

- figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak megváltoztatására,

- kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást.

A gyámhatóság a védelembe vétel mellett feljelentést tesz a gyermek sérelmére elkövetett, tudomására jutott bűncselekmény gyanúja esetén.

Nevelésbe vétel

A gyermek gyermekvédelmi szakellátásba helyezésére – ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, vagyis családjából való kiemelésével otthont nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítására – a fentiek tükrében abban az esetben kerül sor, ha veszélyeztetettségét sem a gyermekjóléti alapellátás keretében, sem a védelembe vétellel előírt szabályokkal nem sikerült megszüntetni.

A családjából kiemelt gyermeket elsősorban, a 12 év alatti gyermeket főszabály szerint nevelőszülőnél kell elhelyezni. A nevelőszülőnél vagy a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek valamennyien gyermekvédelmi gyám gyámsága alatt állnak, aki előmozdítja e kiskorúak megfelelő ellátását, nevelését, gondoskodik az iskolába történő beíratásáról, a szükséges egészségügyi ellátás igénybe vételéről.

A gyámhatóság rendszeres időközönként felülvizsgálja a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét, a gyermek hazagondozásának lehetőségét, ennek hiányában – kisebb életkorú gyermekek esetén – az örökbefogadás előmozdításának lehetőségét.

Összegzés

Összegezve: A gyermekek védelmét szolgáló fentebb bemutatott rendszerben dolgozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjai és a szülők/gyámok valamennyien találkozhatnak a gyermekek online térben való veszélyeztetettségével, melynek észlelése esetén jelzési kötelezettségük áll fenn.

Készítette:       Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

Szeptemberi hírek

Osváth Erzsébet: Jött ősz-anyó

Jött ősz-anyó

Hideg széllel,

Aranysárga

Vízfestékkel.

Sárgák lettek

A levelek, 

Fújtak, fújtak őszi szelek.

 

Fújtak, fújtak

Őszi szelek,

Lehullottak

A levelek.

Ott vannak

A fák alatt,

Látod a sok aranyat?

 

A nyári vakáció után szeptember elsején kitárta kapuit a Mesevár Óvoda. Újra vidám gyermekzsivaj tölti be a termeket.

Ebben a nevelési évben két csoportban is nagycsoportos korú gyerekek vannak, ők a Csibe és a Nyuszi csoportba járnak. A középsős ovisoké a Süni csoport és a legkisebb gyerekek a Katica csoportba kerültek. A befogadási időszak elején a kiscsoportosok a szüleikkel együtt ismerkedtek az óvodai élettel. A kezdeti sírdogálásokat felváltotta az örömteli játék.

Új munkatársak is érkeztek az óvodába, Puskás Dóra a Süni csoport óvónénije és Németh Nikolett a Katica csoport pedagógiai asszisztense. Ezúton is sikeres tanévet kívánunk nekik!

Az ősz sok izgalmas programot tartogat az óvodásainknak. Készülünk a népmese hetére, az állatok hetére, az egészségnapra. Hagyományainkhoz híven októberben megrendezzük a szüreti mulatságunkat.

Szeptemberben papírgyűjtést szerveztünk, amelynek bevétele az óvodai programokat színesíti.

Kovács Attilának köszönjük a finom barackokat!

Óvodánk működtetésében változás történt. Átszervezés miatt az óvoda visszakerült az Önkormányzathoz. Új nevünk Tordasi Mesevár Óvoda lett.

 

                                                                                                          Bányai Rita

Névnapok

Tegnap : Magdolna
Ma : Lenke
Holnap : Kinga, Kincső
Holnapután : Kristóf, Jakab

Bejelentkezés