Február 28-án Zárva vagyunk!

Kedves Szülők!

2020. február 28 -án pénteken, nevelés nélküli munkanapot tartunk! Az óvoda zárva tart!

Munkaterv 2019/2020

Tisztelt Szülők,

elkészült intézményünk munkaterve a 2019/20-as nevelési évre. A dokumentum elérhető itt.

néptánc

Tordasi Mesevár Óvoda

2463. Tordas, Szabadság út 134. 06-22/467-502 41. mellék

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

OM azonosító: 203255

Tisztelt Szülők!

A Művészeti Iskola által szervezett néptánc foglalkozás hétfőn és szerdán 13 órától 14 óráig tart. Kérünk Mindenkit, hogy a néptánc foglalkozás végeztével a gyermekek hazaviteléről gondoskodjon, mert az óvoda nem tudja biztosítani a felügyeletüket!

                                                       Megértésüket köszönöm!

Tordas, 2019.09.09.                                                              Diósiné Besenyei Boglárka Mária

                                                                                                                 óvodavezető

Tisztelt Szülők!

A délelőtti tevékenységek alatt a gyermekek néptánc és hagyományok iránti érzékenyítését óvodai kereteken belül szervezzük!

Tordas, 2019.09.09.                                                              Diósiné Besenyei Boglárka Mária

                                                                                                                 óvodavezető

 

 

Szüreti mulatság 2019.

2019 1

Júliusi Újságcikk

Balogh József

            Vakáció

Nyakunkon a nyár már,

nyomában a játék,

mezőt, hegyet járni

eltökélt a szándék.

 

A csavargó szélben

táncoljon a labda,

és a játékot mi

nem is hagyjuk abba!

 

Mert élet a játék,

bár minden nap véges,

legyen az ép testben

lelkünk naptól fényes!

 

 

Mesevár napon a Szivárvány együttes műsorával kedveskedtünk az óvodásoknak. Kézműves foglalkozásokon a gyerekek szülők segítségével készítettek mókás lufi figurákat, pillangó bábokat és pompás ügyességi játékokon tehették próbára magukat. Persze az arcfestés és a csillám tetoválás sem maradt ki a szórakozásból.

Nyár közeledtével nemcsak a nevelési év vége tennivalói nőttek meg, hanem bizony a nagycsoportos gyermekek is kinőtték az óvoda falait. Elérkezett számukra a nagy nap, amikor elköszöntek az ovis társaiktól, óvónéniktől, dajka néniktől. Ballagásuk alkalmával színvonalas műsorral kedveskedtek szüleiknek, meghívott vendégeiknek. A Nyuszi csoportosok esernyő- és fátyoltánca kedves versek kíséretében nagy sikert aratott. A Süni csoportosok Gyere velem a vásárba címmel mutatták be műsorukat, majd versekkel búcsúztak el az óvodától.

A Katica csoportos gyermekek az évzárójukon Pünkösdölő műsort mutattak be, a legkisebbek a  Csibe csoportos óvodások a legkedvesebb dalaikból, verseikből, meséikből válogattak össze egy csokorra valót.

Nem felejtkeztünk meg az apukákról sem, hiszen apák napja alkalmával verssel kísért kis meglepetéssel köszöntötték őket a gyerekek.

Egy szép napsütötte nyári napon Komoróczki András örvendeztette meg a gyerekeket a tájfutás szépségével. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy színesítette programjainkat!

Ismét búcsúznunk kell. Szilágyi Istvánné, Gyöngyi néni 40 év közalkalmazotti munkaviszony után nyugdíjba ment. Kívánunk neki nyugdíjas éveiben is számos örömteli, új élményt és jó egészséget!

 

A nyárra mindenkinek kellemes kikapcsolódást, élményekkel teli vakációt kívánok!

 

                                                                                                              Diósiné Besenyei Boglárka Mária

 

Csibe csoport

 

Süni csoport

 

Katica csoport

 

Nyuszi csoport

 

 

Mesevár nap 2019

Közhírré tétetik!

Minden rendű és rangú személyt várunk május havának 24. napján a híres neves Mesevár napra!

Délelőtt 10 órától játékos vetélkedők várják az érdeklődőket.

11:00 órától a Szivárvány együttes koncertjét tekinthetik meg.

E közben fő a Királyi paprikás, melyhez királyi szakácsok és kukták jelentkezését várunk!

Vállalkozó kedvű szülők segítségét várjuk a játékos vetélkedők és a kézműves foglalkozások levezetéséhez.

Ebéd után megnyílik a palacsintázó, frissen sült palacsinta kapható.

Délutáni programok: mesehallgatás, hencsergés, játék, kézműves foglalkozások.

A felhőtlen szórakozást délután 16:00 óráig biztosítjuk.

Jó szívvel fogadunk süteményeket, üdítőket, gyümölcsöket.

Mindenki szeretettel várunk!

A Tordasi Mesevár Óvoda lakói! J

 

Óvodai beiratás 2019.

HIRDETMÉNY

A 2019/2020.-AS NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2019. augusztus 31-ig, valamint a 2019/2020-as. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában működő Tordasi Mesevár Óvodában az:

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA

2019. április 23-án 8.00 órától 16.00 óráig,

2019. április 24-én 8.00 órától 13.00 óráig, illetve

2019. április 25-én 13.00 órától 17.00 óráig.

1.         A beíratás helye: Tordasi Mesevár Óvoda (2463 Tordas, Szabadság út 134.)

2.         Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási területe.

3.         A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a)       a gyermek születési anyakönyvi kivonata

b)      a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

c)       a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

d)      a gyermek TAJ kártyája

e)       a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló

hatósági igazolvány;

f)       nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország

területén tartózkodásra jogosító engedély (kártya), regisztrációs igazolás és a

szülők munkáltatói igazolása.

4.         A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

5.         Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

6.         A szülő köteles beíratni az állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába az óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.

7.         A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező.

8.         Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

9.         Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

10.     Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beíratásra kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanapig.

11.     A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Tordas Község Önkormányzata

 

A jelentkezési lap letölthető itt.

 

Mesevár hírek - Kisbíró 2019. január

Mesevár hírek

Szakállából hull a hó,
fehér öröm: csuda jó!
A hóember nem fázik,
lyukas pipán pipázik.

A madár-nép didereg,
egy picit sem csicsereg.
Jégcsapok az ereszen:
összebújnak csendesen. 

Csillog-villog a világ,
s ablakon a jégvirág;
a fák ágán dér-levél,
havat hoz az esti szél.

(Devecsery László: Itt a tél)

Az Újévben élményekkel telve, boldogan jöttek a gyermekek óvodába. Az ünnepek örömteli pillanatait nem csak szóban, hanem rajzaikkal is kifejezték. Az idei évben is számos programmal, meglepetéssel készülünk óvodásaink számára.

Január első heteiben az egészséghét keretében az egészségkultúra, a helyes és tudatos egészségmagatartás közvetítését tartjuk szem előtt. Szeretnénk, ha óvodásaink az egészséges életvitel iránt fogékonyak lennének. Beszélgetések során felhívjuk figyelmüket a helyes táplálkozásra, mozgásra, a levegőzés, és a pihenés fontosságára, higiénés szokások betartására. Januárban köszönthettük új óvodásainkat a Csibe csoportban. Az Újév beköszöntével  a természet szemet gyönyörködtető sajátosságai mellett az évszakban rejlő örömöknek is, nap mint nap részesei vagyunk. A domboldalról csúszkálva sok-sok mosolygós gyermekarc tekint ránk, melyeket a gyermekek alkotásaikban is szemléltetnek.  A vidám gyermek tekintet a Martonvásári BBKK központban sem fogyatkozott, hiszen a Tordasi Mesevár Óvoda nagycsoportosai a „Tur Tur megmenti az erdőt” című színházi előadásnak lehettek részesei.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni óvodásaink szüleinek advent 3. vasárnapján nyújtott segítségükért és részvételükért, valamint a Süni csoportnak és az őket felkészítő kollégáknak, hogy elhozták nekünk a várakozás örömteli pillanatait.

Idei évben is lehetőség nyílik az adó 1% felajánlására. Óvodánk alapítványa, a Százlábú Gyermektámogató Alapítvány nevében hálásan köszönjük felajánlásaikat!

Az alapítvány bankszámlaszáma: 10403174 – 50526767 – 72571002 K&H Bank.

Diósiné Besenyei Boglárka Mária

Nevelés nélküli munkanap 2019.04.17

 

Tisztelt Szülők!

 

2019.04.17-én nevelés nélküli munkanapot tartunk az óvodában.

Ezen a napon az óvoda zárva tart!

 

Tordas, 2019.03.14.

 Diósiné Besenyei Boglárka Mária
óvodavezető

 

2019 nyári zárvatartás

Nyári zárás

A fenntartó döntése alapján az óvoda 2019. augusztus 01.-től augusztus 31.-ig zárva tart.

Utolsó nevelési nap 2019. július 31. szerda.

Az új nevelési év első napja 2019. szeptember 2. hétfő.

Tordas, 2019. február 11.                                           

 

Diósiné Besenyei Boglárka Mária
óvodavezető

 

Névnapok

Tegnap : Miklós
Ma : Ambrus
Holnap : Mária
Holnapután : Natália

Bejelentkezés