Mesevár nap 2019

Közhírré tétetik!

Minden rendű és rangú személyt várunk május havának 24. napján a híres neves Mesevár napra!

Délelőtt 10 órától játékos vetélkedők várják az érdeklődőket.

11:00 órától a Szivárvány együttes koncertjét tekinthetik meg.

E közben fő a Királyi paprikás, melyhez királyi szakácsok és kukták jelentkezését várunk!

Vállalkozó kedvű szülők segítségét várjuk a játékos vetélkedők és a kézműves foglalkozások levezetéséhez.

Ebéd után megnyílik a palacsintázó, frissen sült palacsinta kapható.

Délutáni programok: mesehallgatás, hencsergés, játék, kézműves foglalkozások.

A felhőtlen szórakozást délután 16:00 óráig biztosítjuk.

Jó szívvel fogadunk süteményeket, üdítőket, gyümölcsöket.

Mindenki szeretettel várunk!

A Tordasi Mesevár Óvoda lakói! J

 

Óvodai beiratás 2019.

HIRDETMÉNY

A 2019/2020.-AS NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2019. augusztus 31-ig, valamint a 2019/2020-as. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában működő Tordasi Mesevár Óvodában az:

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA

2019. április 23-án 8.00 órától 16.00 óráig,

2019. április 24-én 8.00 órától 13.00 óráig, illetve

2019. április 25-én 13.00 órától 17.00 óráig.

1.         A beíratás helye: Tordasi Mesevár Óvoda (2463 Tordas, Szabadság út 134.)

2.         Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási területe.

3.         A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a)       a gyermek születési anyakönyvi kivonata

b)      a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

c)       a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

d)      a gyermek TAJ kártyája

e)       a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló

hatósági igazolvány;

f)       nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország

területén tartózkodásra jogosító engedély (kártya), regisztrációs igazolás és a

szülők munkáltatói igazolása.

4.         A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

5.         Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

6.         A szülő köteles beíratni az állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába az óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.

7.         A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező.

8.         Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

9.         Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

10.     Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beíratásra kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanapig.

11.     A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Tordas Község Önkormányzata

 

A jelentkezési lap letölthető itt.

 

Mesevár hírek - Kisbíró 2019. január

Mesevár hírek

Szakállából hull a hó,
fehér öröm: csuda jó!
A hóember nem fázik,
lyukas pipán pipázik.

A madár-nép didereg,
egy picit sem csicsereg.
Jégcsapok az ereszen:
összebújnak csendesen. 

Csillog-villog a világ,
s ablakon a jégvirág;
a fák ágán dér-levél,
havat hoz az esti szél.

(Devecsery László: Itt a tél)

Az Újévben élményekkel telve, boldogan jöttek a gyermekek óvodába. Az ünnepek örömteli pillanatait nem csak szóban, hanem rajzaikkal is kifejezték. Az idei évben is számos programmal, meglepetéssel készülünk óvodásaink számára.

Január első heteiben az egészséghét keretében az egészségkultúra, a helyes és tudatos egészségmagatartás közvetítését tartjuk szem előtt. Szeretnénk, ha óvodásaink az egészséges életvitel iránt fogékonyak lennének. Beszélgetések során felhívjuk figyelmüket a helyes táplálkozásra, mozgásra, a levegőzés, és a pihenés fontosságára, higiénés szokások betartására. Januárban köszönthettük új óvodásainkat a Csibe csoportban. Az Újév beköszöntével  a természet szemet gyönyörködtető sajátosságai mellett az évszakban rejlő örömöknek is, nap mint nap részesei vagyunk. A domboldalról csúszkálva sok-sok mosolygós gyermekarc tekint ránk, melyeket a gyermekek alkotásaikban is szemléltetnek.  A vidám gyermek tekintet a Martonvásári BBKK központban sem fogyatkozott, hiszen a Tordasi Mesevár Óvoda nagycsoportosai a „Tur Tur megmenti az erdőt” című színházi előadásnak lehettek részesei.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni óvodásaink szüleinek advent 3. vasárnapján nyújtott segítségükért és részvételükért, valamint a Süni csoportnak és az őket felkészítő kollégáknak, hogy elhozták nekünk a várakozás örömteli pillanatait.

Idei évben is lehetőség nyílik az adó 1% felajánlására. Óvodánk alapítványa, a Százlábú Gyermektámogató Alapítvány nevében hálásan köszönjük felajánlásaikat!

Az alapítvány bankszámlaszáma: 10403174 – 50526767 – 72571002 K&H Bank.

Diósiné Besenyei Boglárka Mária

Nevelés nélküli munkanap 2019.04.17

 

Tisztelt Szülők!

 

2019.04.17-én nevelés nélküli munkanapot tartunk az óvodában.

Ezen a napon az óvoda zárva tart!

 

Tordas, 2019.03.14.

 Diósiné Besenyei Boglárka Mária
óvodavezető

 

2019 nyári zárvatartás

Nyári zárás

A fenntartó döntése alapján az óvoda 2019. augusztus 01.-től augusztus 31.-ig zárva tart.

Utolsó nevelési nap 2019. július 31. szerda.

Az új nevelési év első napja 2019. szeptember 2. hétfő.

Tordas, 2019. február 11.                                           

 

Diósiné Besenyei Boglárka Mária
óvodavezető

 

Álláshirdetés

Tordasi Mesevár Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Tordasi Mesevár Óvoda 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2463 Tordas, Szabadság út 134.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Diósiné Besenyei Boglárka Mária nyújt, a +36202488860 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         * Postai úton, a pályázatnak a Tordasi Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (2463 Tordas, Szabadság út 134. )

•         * Elektronikus úton Diósiné Besenyei Boglárka Mária részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

•         * Személyesen: Diósiné Besenyei Boglárka Mária, Fejér megye, 2463 Tordas, Szabadság út 134.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fenntartó szolgálati lakást tud biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tordas.hu honlapon szerezhet.

 

2019 márciusi hírek

Osváth Erzsébet: Tavasz a várva várt

 

Ki csalogat
napsugarat?
Távolba szállt
madarakat?

Ki festi az eget
kékre,
hóvirágot
hófehérre?

Ki ad bársonyt
a barkára,
zöld ruhát
a fázó fákra?

Tavasz ő,
a várva-várt.
Végre, végre
ránk talált!

Örülnek a
gyerekek:
vetnek
cigánykereket.

 

 

A szürke hétköznapokat sok-sok színes élménnyel töltöttük meg a tél végén, nagyon várva a tavaszi kikeletet. Meséljenek óvodai életünkről most a képek.

 

Katica csoport farsangi maskarában

Az ifjú hölgyek köszöntése nőnap alkalmából

DSCN0546

Készül az ínycsiklandó farsangi fánk

DSCN1177

Nyuszi csoport farsangja

DSCN1202

Nagycsoportosok a Ravaszdi mester című meseelőadáson a BBK Központbaan

DSCN1226

Jól esik a szaladgálás a szabadban

DSCN1232

Elérkezett a tavaszi munkák ideje

DSCN1236

Így játszunk mi!

DSCN2804

Komoly munka a kiscsoportban

DSCN2805

 

Hogy is kell ezt csinálni?! – nőnapi köszöntés a legkisebbeknél

DSCN2830

Itt a farsang áll a bál

DSCN3220

Interaktív bábelőadás Bölöni Rékával

DSCN3246

Szereplők toborzása bábelőadáshoz

DSCN3251

 

 

Óvodánk alapítványának a Százlábú Gyermektámogató Alapítvány számlájára köszönettel várjuk az adó 1%-ának felajánlását. Bankszámlaszám: 10403174-50526767-72571002 K&H Bank.

 

                                                                                                                                    Ujszásziné Antal Ildikó

 

Óvodai beiratkozás

 

2019. április 23-án 8.00 órától 16.00 óráig,

2019. április 24-én 8.00 órától 13.00 óráig,

2019. április 25-én 13.00 órától 17.00 óráig.

 

Beiratkozáshoz szükséges

a gyermek:

-          születési anyakönyvi kivonat

-          lakcímkártya

-          TAJ kártya

-          személyazonosító igazolvány

 

a szülő:

        -   személyazonosító igazolvány

        -   lakcímkártya

 

Az óvoda honlapjáról (ovoda.tordas.hu) a beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok elérhetőek. Akinek lehetősége van kérjük kitöltve hozza magával a beiratkozáskor.

 

 

Óvodai hírek 2019. feburár

Simon Emil: Hónapok

„Március melege patakokat ébrszt,
erdők vad homályát szoktatja a fényhez.

Szelíd ibolyákkal jelöli az ösvényt,
melyen a víg tavaszunk elindulhat tüstént.”

 

 

A februári hónapot a már hagyományosan megrendezésre kerülő Medve nappal nyitottuk meg. A gyerekek végig mentek a medve ösvényen, melyen az előre haladást a kérdésekre adott válaszok segítették. Célba érve minden óvodást egy finom macis sütinyalóka várt.

A medve héten a gyerekek otthonról hoztak mackót és a csoportokban építettek nekik barlangot. Kis kezek szorgalmasan vágták, hajtogatták, ragasztották, színezték a medve figurákat, melyekkel feldíszítették az egész óvodát. A mackókról szóló mesék, versek, énekek hallgatása, tanulása közben megismerkedtek az állatok életmódjával. A két nagycsoport gyermekei lelkesen keverték-kavarták a maci formájú sütik hozzávalóit, hogy majd az ínycsiklandó finomságokkal megtöltsék a pocakjukat.

Farsang napját megelőző hetekben vidáman készültünk, díszítettünk a jeles napra. A várva várt napon maskarába bújt az óvoda apraja nagyja. Megcsodáltuk egymás jelmezét, végighallgattuk a verses bemutatkozásokat. A mulatság zárásaként önfeledten énekeltek, táncoltak a gyerekek. A szülők által készített sütemények még fokozták a buli hangulatát.

A farsang hetében meglepetésként meseelőadást szerveztünk, Bölöni Réka műsorán kacagva tapsolt a gyereksereg.

Február 20-án a Süni és Nyuszi csoportos gyerekek a martonvásári BBK Központban megtekintették a Ravaszdi mester című bábelőadást.

Köszönjük dr. Harbula Ildikónak, hogy bepillantást engedett a munkájába az óvodásoknak! Szeretnénk köszönetünket kifejezni Tóth Juditnak, aki a vásárlási utalvány nyereményét az óvodánknak ajándékozta!

Ebben az évben is várjuk az adó 1%-ának felajánlását óvodánk alapítványának számlájára, hiszen sok kicsi sokra megy.

Százlábú Gyermektámogató Alapítvány 10403174-50526767-72571002 K&H Bank

 

                                                                                                                                                          Bányai Rita

 

 

2018. Karácsony

Mesevár hírek


Mire ezt a cikket olvassák már elhalványultak a karácsonyi gyertyák fénye, de reméljük ,hogy a szeretet és az odafigyelés megmaradt mindenki szívében és kitart a következő Karácsonyig.

Nagy izgalommal vártuk a Mikulást, díszítettük az óvodát, mikulásokat, manókat, csizmákat varrtunk, mikulásbábot festettünk, ragasztottunk. A Művelődési Házban zenés előadáson találkozhattunk vele a másik napon pedig ellátogatott minden csoportba. Sok ajándékot kaptak a gyerekek a nagyszakállú Télapótól, ő pedig mesélt a gyermekkoráról is, majd mindenki letette a manóesküt. A csillogó szemek és az örömteli gyermekarcok magukért beszéltek. A november sem telt esemény nélkül óvodánkban.

Az Oktatási Hivatal kezdeményezésére a Mosoly Manó program keretében ajándékokkal teli dobozokat gyűjtöttünk hátrányos helyzetű gyermekek részére. Szülői értekezleten a jövendő elsősök szülei találkozhattak a tanító nénikkel, köszönjük Pókné Katinak és Szabóné Móninak, hogy velünk töltötték ezt a jó hangulatú estét.

A Nyúl csoportosok egészségnapon voltak a Szociális Otthonban, kirándultak a tárnoki Szabó üveggömbkészítő manufaktúrába és készülődtek az ünnepekre. Köszönet a gyermekek szállításáért Szilágyi Kornélnak és Csohányné Erikának. Ezúton köszönjük Gercsényi Gabriellának és Derecskei Jánosnak a felajánlásokat.

A Csibe csoportosok sokat sétáltak a gyönyörű őszi időben és ádventi koszorút készítettek Kovács Petra segítségével. Készülnek a mézeskalácssütésre.

A Katica csoportosok izgalommal készülnek a mézeskalácssütésre és luca búzát is vetnek, aki kíváncsi, hogy mekkorára nőtt jöjjön el hozzájuk és kérdezze meg őket.

A Süni csoportosok az anyukákkal készítették az ádventi koszorút, de nem is egyet, hanem ötöt. Egyik szebb volt, mint a másik, de a legszebb az öröm az arcokon. Köszönjük Sörösné Timinek, Lippné Juditnak, Szukola Heninek, Kuszné Katinak, Horváthné Fanninak, Kitzingerné Annának ,Hollósvölgyi Zsuzsának, hogy velünk és nekünk koszorút készítettek,és szebbé tették az ünnepi készülődésünket.

A mézeskalács sütésre is szeretettel várjuk a szülőket.

Még előttünk a harmadik gyertyagyújtás és a karácsonyi vendégség. Kívánjuk, mindenkinek hogy az új esztendő egészségben és békességben teljék.

„Adjon Isten, minden jót
az új esztendőben!
Jobb időt, mint tavaly vót,
az új esztendőben!
Mitől féltünk, mentsen meg,
amit vártunk, legyen meg,
az új esztendőben!”

MilichovszkinéDecemberi újságcikk 2018

Mesevár hírek

Mire ezt a cikket olvassák már elhalványultak  a karácsonyi gyertyák fénye, de reméljük ,hogy a szeretet és az odafigyelés megmaradt mindenki szívében és kitart a következő Karácsonyig.

Nagy izgalommal vártuk a Mikulást, díszítettük az óvodát, mikulásokat, manókat, csizmákat varrtunk, mikulásbábot festettünk, ragasztottunk. A Művelődési Házban zenés előadáson találkozhattunk vele a másik napon pedig ellátogatott minden csoportba. Sok ajándékot kaptak a gyerekek a nagyszakállú Télapótól, ő pedig mesélt a gyermekkoráról is, majd mindenki letette a manóesküt. A csillogó szemek és az örömteli gyermekarcok magukért beszéltek. A november sem telt esemény nélkül óvodánkban. Az Oktatási Hivatal kezdeményezésére a Mosoly Manó program keretében ajándékokkal teli dobozokat gyűjtöttünk hátrányos helyzetű gyermekek részére. Szülői értekezleten a jövendő elsősök szülei találkozhattak a tanító nénikkel, köszönjük Pókné Katinak és Szabóné Móninak, hogy velünk töltötték ezt a jó hangulatú estét.

A Nyúl csoportosok egészségnapon voltak a Szociális Otthonban, kirándultak a tárnoki Szabó üveggömbkészítő manufaktúrába és készülődtek az ünnepekre. Köszönet a gyermekek szállításáért Szilágyi Kornélnak és Csohányné Erikának. Ezúton köszönjük Gercsényi Gabriellának és Derecskei Jánosnak a felajánlásokat.

A Csibe csoportosok sokat sétáltak a gyönyörű őszi időben és ádventi koszorút készítettek Kovács Petra segítségével. Készülnek a mézeskalácssütésre.

A Katica csoportosok izgalommal készülnek a mézeskalácssütésre és luca búzát is vetnek, aki kíváncsi, hogy mekkorára nőtt jöjjön el hozzájuk és kérdezze meg őket.

A Süni csoportosok az anyukákkal készítették az ádventi koszorút, de nem is egyet, hanem ötöt. Egyik szebb volt, mint a másik, de a legszebb az öröm az arcokon. Köszönjük Sörösné Timinek, Lippné Juditnak, Szukola Heninek, Kuszné Katinak, Horváthné Fanninak, Kitzingerné Annának ,Hollósvölgyi Zsuzsának, hogy velünk és nekünk koszorút készítettek,és szebbé tették az ünnepi készülődésünket. A mézeskalács sütésre is szeretettel várjuk a szülőket.

Még előttünk a harmadik gyertyagyújtás és a karácsonyi vendégség.

Kívánjuk, mindenkinek hogy az új esztendő egészségben és békességben teljék.

„Adjon Isten, minden jót

az új esztendőben!

Jobb időt, mint tavaly vót,

az új esztendőben!

Mitől féltünk, mentsen meg,

amit vártunk, legyen meg,

az új esztendőben!”

Milichovszkiné

Névnapok

Tegnap : Huba
Ma : István
Holnap : Sámuel, Hajna
Holnapután : Menyhért, Mirjam

Bejelentkezés