Májusi hírek

„Rozmaringos ablakomba,

 Táncot jár a napsugár,

 füsti fecske csőre koppan,

 hírt hozott a kismadár.”

 

A madárkáknak valóban rengeteg mondanivalójuk van az óvodánkban történtekről. A húsvéti ünnepkör hagyományai és szokásai a gyermek szívéhez nagyon közel állnak. A tojások megfestése több új kreatív ötletet eredményezett. Húsvét alkalmából Bokros László és barátai „A kis nyúl és a húsvéti menedék” történetével ajándékoztak meg minket!  A gyermekek a húsvéti játszóházban állatfigurákat készíthettek tojásból, és a márványozás technikájával is megismerkedtek. Színpompás tojásokat készítettek. A Katica csoportosok ellátogattak a szociális otthonba, ahol egészségnap alkalmából sajtokat kóstolhattak és játékba ágyazottan az emberi szervezet működésével ismerkedtek. Mindezek után az édesanyák köszöntésére került sor, amit sok izgalom, igyekezet és várakozás előzött meg. A gyermekek terítőt nyomdáztak, batikoltak, medált készítettek, sütöttek, teát főztek, rajzok készültek az édesanyákról, és számos gyönyörű verset és dalt tanultak az anyukák, nagymamák nagy örömére. Köszönettel tartozunk a virágokért a Feldhoffer családnak! Közben az év végi kirándulások is megkezdődtek. A Katica csoport és a Csibe csoport az gyermekvasútra ment, és feltárult a titkok háza is, ellátogattunk a fűtőházba. Láthattunk öreg gőzmozdonyt és hajtányozhattunk. Mindezért köszönettel tartozunk Andorfy Ottónak és feleségének Andinak, akik évtizedek óta sokat segítenek óvodánknak. A Nyuszi és a Süni csoport kirándulásairól később számolunk be. 

 KIR4031Egyik szemünk sír, a másik nevet. 40 év óvónői munka után kolléganőnk, Farkas Istvánné, Erika néni nyugdíjba megy. Köszönjük neki a sok szép együtt töltött évet, a gyermekek iránti odaadó szeretet és nevelést. Mindezért mit adhatunk cserébe? Munkája elismeréseként felterjesztettük őt a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre, melyet ünnepélyes keretek között adunk át. 

…„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”

Farkas Istvánné Pintér Erika 1960. április 9-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában Tordason végezte. Már ekkor is aktív közösségi ember volt. Hangszeres zenét tanult, tangóharmonikán játszott. A zene szeretetét otthonról hozta, mely végigkíséri egész életútján. Mindig elkötelezett híve volt és marad a népi kultúra, népzene és a néphagyományok megőrzésének, továbbadásának. Középiskolai tanulmányai végeztével Gyúrón helyezkedett el, itt egy évig dolgozott, majd 1979 őszétől a tordasi óvoda óvónője.

Az óvodát és az itt folyó nevelőmunkát mindig szívügyének tekintette, fontosnak tartotta a színvonalas nevelőmunkát. Kodály Zoltán és Forrai Katalin nyomdokain haladva végezte és végzi a gyermekek zenei nevelését. A zene, a népdal szeretete áthatja egész nevelőmunkáját. Az évek során sok gyermeknek alapozta meg a zenéhez, énekléshez, művészetekhez való viszonyát. Munkája gyümölcse, hogy az általa nevelt gyermekek zenei sikereket érnek el.

Mindig nyitott volt az új ismeretek, módszerek befogadására, kutatások megismerésére és beépítésére munkájába. 

Megszerzett pedagógiai ismereteit szívesen megosztotta kollégáival, tanácsaival, ötleteivel segítette munkatársait, gazdagította az óvodában folyó nevelő munkát.  Aktív tagja volt munkaközösségeknek, innovatív kezdeményezéseknek.

Szívesen fogadta az óvodapedagógus hallgatókat, akik szakmai tudással, gyakorlati ismeretekkel gazdagodva kezdhették el pályájukat. Munkájával a felsőoktatási intézmények is elégedettek voltak. Rendszeresen mentorálta a gyakornok kollégákat, két óvodapedagógus az ő támogatásával tett sikeres gyakornoki vizsgát. 

Kollégáival közvetlen, szeretetteljes kapcsolatot alakított ki az évek során.

Mindig közösségi ember volt, közösségi munkájának elismeréseként Tordas Község Képviselő-testülete Sajnovics gyűrűvel tüntette ki. Újjászervezte a Tordasi Asszonykórust, mely népdaléneklési versenyeken kimagasló eredményeket ért el. Szülőfaluja, Tordas hagyományainak lelkes felkutatója, megőrzője, továbbadója.

Óvodásait a falu szeretetére, múltjának megismerésére, értékeinek megőrzésére nevelte.

 

Kedves Erika néni!

A Mesevár óvoda gyermekei és dolgozói nevében nyugdíjas éveidre:

Nem kívánunk néked aranyat, ékeket,

csak napsugaras mosolygós életet!

Gyermekeidben és unokáidban legyen örömed,

az Isten áldása kísérje minden léptedet!

 

Diósiné B. Boglárka és Milichovszkiné Sz. Ilona

 

Névnapok

Tegnap : Emese, Sarolta
Ma : Csaba
Holnap : Apollónia
Holnapután : Ellák

Bejelentkezés